Nodibinājums “Centrs „Dardedze”” 2010.gada 1.decembrī noslēdza līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” īstenošanu programmas “Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds””  ietvaros, kurā Vidzemes reģionālais atbalsta centrs „Dardedze” iesaistīts kā partneris, kas īstenos projekta aktivitātes Valmierā.

Projekta mērķis ir, balstoties uz brīvprātīgo darba pieredzi pasaulē, izveidot Latvijas brīvprātīgo darbības sistēmu, lai brīvprātīgie, sadarbojoties ar NVO un pašvaldībām, sniegtu atbalstu dažādu sociālo atstumtības un nabadzības riska grupu pirmsskolas vecuma bērniem ģimenēs, tādejādi uzlabojot gan brīvprātīgo, gan atbalstīto cilvēku dzīves kvalitāti un mazinātu sociālo atšķirtību. Projekta laikā paredzēts izstrādāt brīvprātīgo apmācības programmu, piesaistīt, atlasīt un apmācīt mentorus un brīvprātīgos, veikt ģimeņu atlasi, īstenot brīvprātīgo atbalsta aktivitātes ģimenēs, kā arī organizēt noslēguma semināru.

Plānotā projekta rezultātā tiks izveidota brīvprātīgo piesaistīšanas, apmācības, uzraudzības un atbalstīšanas sistēma, kas paredzēta specifiskam darbam ar pirmskolas vecuma bērniem, kuri aug krīzes skartās ģimenēs, tostarp ģimenēs, kurās bērnus audzina seniori. Plānots  iesaistīt un apmācīti vismaz 50 brīvprātīgos un nodrošināt atbalstu vismaz 100 bērniem un 20 senioriem. Paredzēts izveidot NVO un pašvaldību sadarbības modeli brīvprātīgo atbalsta programmas kontekstā un izveidot brīvprātīgo mentoru (supervizoru) programmu, kuras ietvaros tiks atlasīti un apmācīti vismaz 16 mentori. Tāpat plānots nodrošināt informāciju par izveidoto brīvprātīgo programmu un tās pirmajiem darba rezultātiem plašākai sabiedrībai, NVO un pašvaldībām.

Plānotās projekta izmaksas ir 91’999,94 LVL. Projektu īstenos centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem – Vidzemes reģionālo atbalsta centru „Dardedze”, Talsu novada krīžu centru, Ventspils krīzes centru ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamentu laikā no 2010.gada 1.decembra līdz 2012.gada 31.maijam.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lv un www.lsif.lv.

Brīvprātīgo projektā notikušas mentoru apmācības

Apakšprojektā “Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” par kura līdzfinansēšanu centrs “Dardedze” 2010.gada 1.decembrī noslēdza līgumu Nr.2010.CH04/mac-70/03 ar Sabiedrības integrācijas fondu, jau sasniegti pirmie rezultāti – izstrādāta brīvprātīgo apmācību programma, piesaistīti un apmācīti mentori no Rīgas, Valmieras,  Talsiem un citām Latvijas vietām.

Apmācību programmu izstrādāja centra „Dardedze”” speciālisti Ramunes Anspokas vadībā, iesaistot diskusijās arī sadarbības partneru pārstāvjus no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Dardedze”, Talsu novada krīžu centra un Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”. Gatavojot brīvprātīgo atbalstu, gada sākumā tika meklēti mentori. Pateicoties internetā ievietotajiem sludinājumiem, sarunām ar brīvprātīgajiem un ieinteresētajiem mentora vakancei pieteicās 28 cilvēki, no kuriem apmācībās piedalījās 21 cilvēks. Apmācības notika četras sestdienas laikā no 19.februāra līdz 12.martam un tajās topošie mentori uzzināja par brīvprātīgo lomu sabiedrībā, mācījās saprast ģimenes, bērnus, seniorus, tikt galā ar stresa situācijām un daudziem citiem tālākā darba būtiskajiem aspektiem.

Pēc apmācībām mentori ar pārējo projektā iesaistīto speciālistu palīdzību uzsāks brīvprātīgo un ģimeņu atlasi, organizēs brīvprātīgo apmācības Rīgā, Valmierā, Talsos un Ventspilī, lai jau no maija brīvprātīgie varētu sniegt gadu ilgu atbalstu vismaz 50 ģimenēm ar bērniem.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lv un www.lsif.lv.

Šis informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs „Dardedze””. Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.

Šveices projekta brīvprātīgie dodas ģimenēs!

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardedze”, Talsu novada krīžu centra,  Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem„Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

2011.gada aprīlī beigušā projektā iesaistīto brīvprātīgo apmācības, kas notika Rīgā, Talsos, Ventspilī un Valmierā, un kurās jaunas zināšanas ieguva vairāk kā 63 brīvprātīgie. Sadarbībā ar vietējiem sociālajiem dienestiem un citiem atbalstītājiem 2011.gada maijā tika uzsākta ģimeņu atlase, lai iesaistītu projektā ģimenes, kurās aug pirmsskolas vecuma bērni un kurām ir nepieciešams brīvprātīgo atbalsts. Līdz mēneša beigām darbu ģimenēs uzsākuši jau 45 brīvprātīgie, plānojot palīdzēt 114 bērniem vecumā līdz 19 bērniem, tai skaitā 67 pirmsskolas vecuma bērniem un 7 senioriem, kas ir šī projekta tiešā mērķa grupa.

Reizi mēnesī brīvprātīgie katrā īstenošanas vietā pulcējas kopīgā sanāksmē ar mentoriem, kuri savukārt 27.maijā tikās Rīgā ar supervizori Ramuni Anspoku. Šajā mentoru atbalsta grupā mentoriem ir iespēja saņemt speciālistu konsultācijas, risināt brīvprātīgo darba laikā radušās problēmas un analizēt iegūtos rezultātus.

Brīvprātīgo atbalsts projektā tiks nodrošināts līdz 2012.gada pavasarim, kad tiks publicēti apmācību materiāli un apkopoti projekta rezultāti.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lvun www.lsif.lv.

Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs „Dardedze””. Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.

Jau 49 ģimenēs darbojas Šveices projekta brīvprātīgie!

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra,  Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem„Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03). 2011.gada augusta beigās projektā darbojas jau 50 brīvprātīgie, no kuriem 49 jau ir atraduši ģimenes, kurām nepieciešama viņu palīdzība. Šo brīvprātīgo vidū ir dažāda vecuma un dzimuma cilvēki, taču visi viņi atzīst, kabrīvprātīgā darbs ir ļoti laba motivācija pamēģināt savā dzīvē kaut ko jaunu un nebijušu. Lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu arvien vairāk ģimenēm, projektam joprojām tiek meklēti aktīvi, palīdzēt griboši, dažāda vecuma un dzimuma brīvprātīgie no Rīgas, Talsu, Ventspils un Valmieras pilsētām un to apkārtnes!

Visi brīvprātīgie, pirms došanās ģimenē ir izgājuši apmācības, kuru laikā ir gan teorētiskās nodarbības par bērnu audzināšanu, disciplinēšanu, dažādi psiholoģiski uzdevumi, kā arī virkne praktisko uzdevumu, kas palīdz sagatavoties brīvprātīgā darbam ģimenē.

brivprat

Sadarbībā ar vietējiem sociālajiem dienestiem un citiem atbalstītājiem turpinās ģimeņu atlase, lai nodrošinātu atbalstu ģimenēm, kurās aug pirmsskolas vecuma bērni un kurām ir nepieciešams brīvprātīgo atbalsts. Līdz augusta beigām atbalsts tika nodrošināts 89 pirmsskolas vecuma bērniem un viņu ģimenes locekļiem.

Reizi mēnesī brīvprātīgie katrā īstenošanas vietā pulcējas kopīgā sanāksmē ar mentoriem, kuri savukārt 29.jūnijā un 10.augustā devās uz kopējo mentoru supervīziju Rīgā. Šajās atbalsta grupās brīvprātīgajiem un mentoriem ir iespēja saņemt speciālistu konsultācijas, risināt brīvprātīgo darba laikā radušās problēmas un analizēt iegūtos rezultātus.

Brīvprātīgo atbalsts projektā tiks nodrošināts līdz 2012.gada pavasarim, kad tiks publicēti apmācību materiāli un apkopoti projekta rezultāti.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lvun www.lsif.lv.

Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs „Dardedze””. Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.

 

16.12.2011.
Projektā iesaistās jauni brīvprātīgie!

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra,  Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

Oktobra mēnesī Ventspils krīzes centrā ģimenēm ar bērniem „Paspārne” mentori organizēja sešu brīvprātīgo apmācības, pēc kurām projektam pievienoties nolēma 3 brīvprātīgie. Arī citos reģionos ir izdevies piesaistīt jaunus brīvprātīgos, kā rezultātā projektā darbojas jau 50 brīvprātīgie. Sadarbībā ar vietējiem sociālajiem dienestiem un citiem atbalstītājiem turpinās ģimeņu atlase, lai nodrošinātu atbalstu ģimenēm, kurās aug pirmsskolas vecuma bērni un kurām ir nepieciešams brīvprātīgo atbalsts. Novembra mēnesī nepieciešamais atbalsts tika nodrošināts 47 ģimenēm, kurās aug 86 pirmsskolas vecuma bērni.

brivpr

Lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu, sniegtu padomus un dalītos pieredzē, projekta supervizori turpina organizēt kopējās mentoru tikšanās centra „Dardedze” telpās. Šādas tikšanās ir notikušas 30.septembrī, 26.oktobrī, 30.novembrī. Tāpat supervizori ir apmeklējuši brīvprātīgos reģionos un piedalījušies brīvprātīgo sanāksmēs.

Arī šajā projektā decembris ir mēnesis, kad atskatīties uz jau padarīto.

2011.gada 11.novembra “Neatkarīgās Rīta Avīzes” pielikumā “Māja” ir publicēts sirsnīgs un iedvesmojošs stāsts par projekta brīvprātīgo Ingu.

Tāpat ar lepnumu varam pieminēt, ka 17.novembrī projekta mentore Dace Grunte saņēma Talsu novada domes piešķirto Gada titulu par aktīvu atbalstu ģimenēm dzīves apstākļu uzlabošanā, savukārt brīvprātīgie Ina Kreicberga un Aiva Girevica saņēma Talsu novada domes piešķirto Gada titulu par aktīvu brīvprātīgā darba veikšanu iedzīvotāju labā.

Šajā laikā organizētās brīvprātīgo tikšanās ir brīdis, kad visi kopā sanākušie var dalīties pārdomās par paveiktajiem labajiem darbiem un vēlēt viens otram izturību turpmāk!

Brīvprātīgo atbalsts projektā tiks nodrošināts līdz 2012.gada pavasarim, kad tiks publicēti apmācību materiāli un apkopoti projekta rezultāti.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lvun www.lsif.lv.

Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs „Dardedze””. Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.

22.03.2012.

Brīvprātīgo projekts tuvojas noslēgumam!

Centrs „Dardedze” sadarbībā ar partneriem no Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra,  Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne” un Rīgas Domes Labklājības departamenta turpina īstenot apakšprojektu „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

Jau 11 mēnešus brīvprātīgie darbojas ģimenēs, kurās aug pirmskolas vecuma bērni, sniedz ģimenēm nepieciešamo atbalstu, padomu, nodod savu pieredzi. Brīvprātīgo darbs turpināsies līdz aprīļa beigām. Lai noskaidrotu projekta ietekmi uz brīvprātīgajiem, gada sākumā tika veikta aptauja, kurā piedalījās 29 brīvprātīgie no Talsiem, Rīgas, Ventspils un Valmieras. Kā rāda aptaujas rezultāti, brīvprātīgie uzskata,  ka iesaistīšanās projektā ir uzlabojusi viņu dzīves kvalitāti, jo:

  • ir dažādojušās brīvā laikā pavadīšanas iespējas – iespēja apmeklēt ģimeni, doties pastaigās ar bērniem;
  • pieaugusi saikne ar sabiedrību – savstarpējo kontaktu iegūšana, redzesloka paplašināšanās;
  • paaugstinājies pašvērtējums, gūti jauni, pozitīvi iespaidi, gandarījuma sajūta par paveikto u.c. pozitīvas emocijas.

Tika izanalizēta arī projekta ietekme uz ģimenēm, jo aptaujā piedalījās 12 projektā iesaistītas ģimenes. 58,33% no ģimenēm norādīja, ka projekta rezultātā ir radusies iespēja sabalansēt darba/ ikdienas pienākumu un atpūtas/rekreācijas laika sadalījumu, kas nav iespējams bez pienācīgas brīvā laika daļas. Ģimenē ienākušie brīvprātīgie ir nodrošinājuši iztrūkstošā brīvā laika daļu, ko nu var veltīt atpūtai/relaksācijai – šāds vērtējums īpaši raksturīgs ģimenēm, kurās tiek audzināti bērni ar īpašām vajadzībām. 25% atzīst, ka ir vērojami uzlabojumi ģimenes iekšējā vidē – samazinājies savstarpējais saspīlējums un konflikti starp ģimenes locekļiem. 16,67% no projektā iesaistītajām ģimenēm uzsver, ka noticis ģimenes iekļaušanās process sabiedrībā.

Februārī projektā darbojās 48 brīvprātīgie un atbalsts tika nodrošināts 48 ģimenēm, kurās aug 135 bērni, tostarp 92 pirmsskolas vecuma bērni, un kurās dzīvo 9 seniori.

Turpinās arī mentoru supervīzijas, kurās projekta supervizori sniedz atbalstu par brīvprātīgo darbu atbildīgajiem mentoriem.

Projekta noslēguma konference paredzēta 2012.gada 23.maijā. Tās laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar izstrādāto brīvprātīgo apmācību programmas materiālu un sasniegtajiem projekta rezultātiem.

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lvun www.lsif.lv.

Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs „Dardedze””. Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.

14.06.2012.

Noslēdzies projekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē”.

31.maijā ir noslēdzies centra „Dardedze” un sadarbības partneru – Vidzemes reģionālā atbalsta centra „Valdardze”, Talsu novada krīžu centra,  Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Rīgas Domes Labklājības departamenta, īstenotais apakšprojekts „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē” (līgums Nr. 2010.CH04/mac-70/03).

Kopš 2010.gada decembra ir paveikts liels darbs, lai balstoties uz brīvprātīgo darba pieredzi pasaulē, izveidotu Latvijas brīvprātīgo darbības sistēmu, ar kuras palīdzību varētu sniegt atbalstu sociālas atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām ģimenēm, kurās aug pirmsskolas vecuma bērni. Projekta laikā ir apkopota Latvijas, Šveices, Lielbritānijas, Vācijas u.c. valstu pieredze brīvprātīgo darbā, kā arī izveidota brīvprātīgo apmācību programma. Tāpat ir izveidots informatīvs materiāls – darba lapas – brīvprātīgajiem un ģimenēm par 25 aktuāliem jautājumiem, ar ko visbiežāk jāsakaras ģimenēs, kurās aug mazi bērni.

Projekta īstenošanai laikā, izmantojot izstrādāto apmācību programmu, tika apmācīts 21 mentors un 68 brīvprātīgie no Rīgas, Ventspils, Talsiem, Valmieras, Dobeles, Ikšķiles, Engures, Jūrmalas, Kocēniem, Laucienas, Rojas, Sabiles u.c. Latvijas vietām. Pēc apmācību noslēgšanās, veiksmīgākie no brīvprātīgajiem mentoru uzraudzībā uzsāka brīvprātīgo darbu ģimenēs. Projektam tika piesaistītas 84 ģimenes, kurās aug vairāk kā 135 dažāda vecuma bērni, kuru vidū 98 pirmsskolas vecuma bērni. Brīvprātīgo atbalsts ģimenēs tika nodrošināts laika posmā no 2011.gada maija līdz 2012.gada maijam.

Lai nodrošinātu atbalstu brīvprātīgajiem un mentoriem, tika izveidota brīvprātīgo atbalsta sistēma. Vismaz reizi mēnesī mentori Talsos, Valmierā, Rīgā, Ventspilī organizēja tikšanās ar brīvprātīgajiem, kuru laikā pārrunāja radušās grūtības, risināja problēmas, dalījās pieredzē un pārdzīvojumos. Tāpat, regulārās vizītēs uz reģioniem devās supervizori, kas sniedza atbalstubrīvprātīgos uzraugošajiem mentoriem, bet nepieciešamības gadījumā tikās arī ar reģionu brīvprātīgajiem. Reizi mēnesī mentori apmeklēja kopējās mentoru supervīzijas Rīgā, Centrā „Dardedze”.

23.maijā viesnīcā „Islande” norisinājās projekta „Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimene” noslēguma konference „Brīvprātīgie un citas inovatīvas pieejas bērnu situācijas uzlabošanai ģimenēs”, kurā ar projekta sasniegtajiem mērķiem, rezultātiem un izstrādātajiem materiāliem tika iepazīstina plašāka sabiedrības daļā – citas NVO, pašvaldības, sociālie dienesti u.c. interesenti. Drosmīgākie mentori un brīvprātīgie dalījās pieredzē par darbu projektā, iepazīstināja ar savām ģimenēm, dalījās sasniegumos, atklāja konferences dalībniekiem pozitīvo un ne tik pozitīvo pieredzi brīvprātīgo darbā.  Centra „Dardedze” speciālisti dalījās atziņās un izaicinājumosbrīvprātīgo apmācību programmas izveides  un apmācību īstenošana posmos. Merivudas Universitātes Veselības un sociālo pakalpojumu koledžas dekāns, Prof. M.Rodžers konferences dalībniekus iepazīstināja ar pārskatu par ASV pielietojamām metodēm darbam ar ģimenēm un bērniem, stāstīja par brīvprātīgo pieredzi ASV. Tika prezentēts sociālantropoloģes, LU docentes A.Putniņas pētījums „Mazu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas izvērtējums”, kā arī dalībnieki tika iepazīstināti ar centra „Dardedze” izstrādātajiem materiāliem. Konferences noslēgumā centrs „Dardedze” pateicās visiem mentoriem un brīvprātīgajiem, kas darbojoties projektā sniedza savu sirds siltumu ģimenēm, kurām tas tik ļoti bija nepieciešams un izteica novēlējumu, turpināt iesāktās brīvprātīgo kustības tradīcijas savos reģionos.

Izstrādātie materiāli:

http://www.centrsdardedze.lv/lat/brivpratigais_darbs/palidzi_man_izaugt_/

Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. Papildus informācija par programmu www.swiss-contribution.lv un www.lsif.lv.

Šī informācija ir sagatavota ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansiālu atbalstu. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs „Dardedze””. Informāciju sagatavoja: Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv.

Talāk

saziņa