Paldies Latvijas valsts meži un Ziedot.lv par iespēju nodrošināt attālināto  mācību procesu pie mums esošiem bērniem. Tas ir ļoti liels atbalsts un vērtīgs ieguldījums bērnu izglītībā!

Brown Refined Scrapbook Business Bakery Sale Valentine's Day Facebook Post

Facebook

UZMANĪBU !!!

 

SKOLAS VECUMA BĒRNIEM PRIEKŠ MĀCĪBĀM JĀŅEM LĪDZI PLANŠETDATORS VAI PORTATĪVAIS DATORS AR INTERNETA PIESLĒGUMU, KĀ ARĪ CITAS MĀCĪŠANĀS PROCESAM NEPIECIEŠAMĀS LIETAS. 

Facebook

15 gadi ir ilgs laiks nevalstiskai organizācija, bezgala darbīgs, pilns profesionālu izaicinājumu…

Paldies Latvijas Bērnu fondam, īpaši Andrim Bērziņam un Vairai Vucānei par centra ideju, par mājas renovāciju, labiekārtošanu un nesavtīgo atbalstu profesionālajā darbībā.

Paldies Valmieras pilsētas domei, jo īpaši Jānim Baikam, Evijai Voitkānei, Kaijai Muceniecei, Ritai Jemšikai, par uzticēto mācītājmuižu, par uzklausīšanu, risinājumu meklēšanu un atbalstu.  Valmieras deputātiem par pozitīviem lēmumiem, tādēļ vien, ka esam piederīgi Valmieras nevalstisko organizāciju saimei.

Paldies par metodisko atbalstu nodibinājumam „Centram Dardedze”, jo īpaši Lailai Balodei, par profesionālo skatījumu, neitrālo viedokli, par mūsu stiprināšanu.

Paldies manai Valdardzes komandai.  Abām Inesēm par 15 gadu nesavtīgo darbu. Indrai un Sandrai par 14 gadus profesionālo darbību. Ievai, Artai, Ingai, Ilzei, Evitai, Inai, Sanitai, Santai, Elitai, Diānai Līgai, Jolantai, Sandrai, Edītei – Jūs esat lieliskas! Normundam, par rūpi, nepamešanu novārtā, gana sarežģītās situācijās. Es vienmēr redzot jūs darbībā esmu lepojusies ar Jums! Vienmēr ir bijis interesanti strādāt, tik dažādu profesionāļu skatījumu, profesionālo viedokļu, vienotā komandā. Paldies, darbinieku ģimenes locekļiem, par līdz jušanu, jo arī Jūs esat daļa no mums.

Paldies krustmātei Agitai Dreiblatei par mūsu vārda došanu –

Valmiera + Dardedze= Valdardze.

Paldies kolēģēm – Aelitai, Rutai, Ilzei, Aijai, Baibai ar savām komandām, par pleca sajūtu, kovīzijām, supervīzijām un vienkārši par sapratni un padomiem.

Paldies katram, kas kaut dienu ir nostrādājis Valdardzē, atstājot savu spiedogu centra attīstībā. Pateicoties jums visiem, Valdardze ir tādā, kāda viņa ir šobrīd.

Paldies sadarbības partneriem, lai mūsu saimniecība, būtu skaista un pieskatīta.

Paldies Valmieras iedzīvotājiem par vēlmi iekļauties labdarības kustībā, ziedojot mantas mūsu mazajiem un lielajiem iemītniekiem.

Paldies, paldies, paldies…

Uz sadarbību! Nodibinājums „Centrs Valdardze” valdes priekšsēdētāja Eva Sāre- Aizsilniece  unnamed (4)

Facebook

Šonedēļ centra bērni, sociālās rehabilitācijas ietvaros, ir devušies radośajàs darbnīcās pie jūras, baudot svaigu gaisu, dodoties mežā pēc dabas materiāliem un izzinot nezināmo….
Daudz jaunu iespaidu un pozitīvu emociju.

IMG_2869IMG_2901

Facebook

Latvijas dzimšanas dienas nedēļā bērni turpina darboties patriotiskā noskaņojumā. Bērni virpināja papīra bumbiņas, lai izkrāsotu Latviju, pārrunāja no kuras Latvijas puses katrs ieradies.
Bērnu novēlējums Latvijai – LAI LATVIJAI DAUDZ RAIBU DIENIŅU!

77314683_2609145289145583_1086019812649336832_o

Facebook

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.

(K. Skujenieks)

76638521_2602454893147956_8907121925424152576_n

Facebook

Paldies fantāziju zemei “Neonija” par jauko sagaidīšanu. Bērni izbaudīja Neonijas radīto atmosfēru, kurā bija dzirdamas ūdens čalošana, gan putnu dziesmas. Paldies par sarūpēto pārsteigumu bērniem un audzinātājām.

Uz tikšanos!!!

75388168_2596249577101821_7928033733154701312_o

Facebook

saziņa

  • Vārds
  • Telefons
  • Epasts
  • Ziņa