Aktualitātes

Publicēts
08 12

ATVAINOJAMIES !

Ievietoja Admin

ŠOBRĪD MĀJAS LAPA NEDARBOJAS.

TEL.NR. 28334442, 64220686

E-PASTS: valdardze@inbox.lv

Talāk
Publicēts
10 27

Ievietoja Admin

20200908_194142

Šogad 27. oktobrī nodibinājumam „Centrs Valdardze” paliek 16 gadi. Datums šoreiz sakrīt ar valdes priekšsēdētājas pārvēlēšanu uz nākošajiem četriem gadiem. Nostrādājot sešpadsmit gadus “Valdardzē” (NVO sektorā 20 gadi), katra četrgade manī izraisa pārdomas, analīzi. Analīzi gan par savu profesionālo darbību, gan “Valdardzes” mērķiem, sasniegumiem, kļūdām un paredzamajiem riskiem. Kā lielas nevalstiskās organizācijas vadītājai, ir jāteic, ka šis ir grūtību, neziņu pilns laiks. Neierastās situācijas, kas liek pastiprināti uzņemties atbildību par darbiniekiem, kvalitatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu un profesionālu atbalstu vardarbībā cietušām personām. Būtiski ir turpināt darbību, kas balstās uz ilgtermiņa attīstības stratēģiju, “Valdardzes” pilnvērtīgu pakalpojuma sniegšanu un paplašināšanu. Satrauc sabiedrības procesu attīstība, valsts sociālā politika, t.sk., viss, kas saistās ar sabiedrisko organizāciju attīstību un darbību. Šis laiks ir ienesis vientulības sajūtu, “dreifēšanu lielos viļņos, bieži vien neredzot krastu”, bez valsts finanšu atbalsta instrumentiem nevalstiskam sektoram COVID- 19 pandēmijas laikā. Neskatoties uz nepārtrauktiem izaicinājumiem, ir bijusi lieliska iespēja strādāt nevalstisko organizāciju saimē, augt kopā ar gudriem, zinošiem vadības līmeņa cilvēkiem sabiedrisko organizāciju sektorā, darboties kopā ar daudz interesantiem profesionāļiem, iegūstot briedumu, viedumu, viedokli par sabiedrisko organizāciju sektoru un sociālo jomu kopumā. Tie, kas vada nevalstiskās organizācijas, saprot, ka tas ir dzīvesveids, dzīves filozofija – nepārtraukti būt visā. Paldies visiem par sadarbību- kolēģiem, sadarbības partneriem, ziedotājiem un daudziem citiem, kas grib un var mūsu sabiedrību darīt labāku!
Ar cieņu, Eva Sāre- Aizsilniece

Talāk
Publicēts
02 26

Ievietoja Admin

Paldies Latvijas valsts meži un Ziedot.lv par iespēju nodrošināt attālināto  mācību procesu pie mums esošiem bērniem. Tas ir ļoti liels atbalsts un vērtīgs ieguldījums bērnu izglītībā!

Brown Refined Scrapbook Business Bakery Sale Valentine's Day Facebook Post

Talāk

UZMANĪBU !!!

 

SKOLAS VECUMA BĒRNIEM PRIEKŠ MĀCĪBĀM JĀŅEM LĪDZI PLANŠETDATORS VAI PORTATĪVAIS DATORS AR INTERNETA PIESLĒGUMU, KĀ ARĪ CITAS MĀCĪŠANĀS PROCESAM NEPIECIEŠAMĀS LIETAS. 

Talāk

15 gadi ir ilgs laiks nevalstiskai organizācija, bezgala darbīgs, pilns profesionālu izaicinājumu…

Paldies Latvijas Bērnu fondam, īpaši Andrim Bērziņam un Vairai Vucānei par centra ideju, par mājas renovāciju, labiekārtošanu un nesavtīgo atbalstu profesionālajā darbībā.

Paldies Valmieras pilsētas domei, jo īpaši Jānim Baikam, Evijai Voitkānei, Kaijai Muceniecei, Ritai Jemšikai, par uzticēto mācītājmuižu, par uzklausīšanu, risinājumu meklēšanu un atbalstu.  Valmieras deputātiem par pozitīviem lēmumiem, tādēļ vien, ka esam piederīgi Valmieras nevalstisko organizāciju saimei.

Paldies par metodisko atbalstu nodibinājumam „Centram Dardedze”, jo īpaši Lailai Balodei, par profesionālo skatījumu, neitrālo viedokli, par mūsu stiprināšanu.

Paldies manai Valdardzes komandai.  Abām Inesēm par 15 gadu nesavtīgo darbu. Indrai un Sandrai par 14 gadus profesionālo darbību. Ievai, Artai, Ingai, Ilzei, Evitai, Inai, Sanitai, Santai, Elitai, Diānai Līgai, Jolantai, Sandrai, Edītei – Jūs esat lieliskas! Normundam, par rūpi, nepamešanu novārtā, gana sarežģītās situācijās. Es vienmēr redzot jūs darbībā esmu lepojusies ar Jums! Vienmēr ir bijis interesanti strādāt, tik dažādu profesionāļu skatījumu, profesionālo viedokļu, vienotā komandā. Paldies, darbinieku ģimenes locekļiem, par līdz jušanu, jo arī Jūs esat daļa no mums.

Paldies krustmātei Agitai Dreiblatei par mūsu vārda došanu –

Valmiera + Dardedze= Valdardze.

Paldies kolēģēm – Aelitai, Rutai, Ilzei, Aijai, Baibai ar savām komandām, par pleca sajūtu, kovīzijām, supervīzijām un vienkārši par sapratni un padomiem.

Paldies katram, kas kaut dienu ir nostrādājis Valdardzē, atstājot savu spiedogu centra attīstībā. Pateicoties jums visiem, Valdardze ir tādā, kāda viņa ir šobrīd.

Paldies sadarbības partneriem, lai mūsu saimniecība, būtu skaista un pieskatīta.

Paldies Valmieras iedzīvotājiem par vēlmi iekļauties labdarības kustībā, ziedojot mantas mūsu mazajiem un lielajiem iemītniekiem.

Paldies, paldies, paldies…

Uz sadarbību! Nodibinājums „Centrs Valdardze” valdes priekšsēdētāja Eva Sāre- Aizsilniece  unnamed (4)

Talāk
Publicēts
03 13

Ievietoja Admin

Publicēts
11 28

Ievietoja Admin

Šonedēļ centra bērni, sociālās rehabilitācijas ietvaros, ir devušies radośajàs darbnīcās pie jūras, baudot svaigu gaisu, dodoties mežā pēc dabas materiāliem un izzinot nezināmo….
Daudz jaunu iespaidu un pozitīvu emociju.

IMG_2869IMG_2901

Talāk
Publicēts
11 21

Ievietoja Admin

Latvijas dzimšanas dienas nedēļā bērni turpina darboties patriotiskā noskaņojumā. Bērni virpināja papīra bumbiņas, lai izkrāsotu Latviju, pārrunāja no kuras Latvijas puses katrs ieradies.
Bērnu novēlējums Latvijai – LAI LATVIJAI DAUDZ RAIBU DIENIŅU!

77314683_2609145289145583_1086019812649336832_o

Talāk
Publicēts
11 18

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.
Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.

(K. Skujenieks)

76638521_2602454893147956_8907121925424152576_n

Talāk
Publicēts
11 15

Paldies fantāziju zemei “Neonija” par jauko sagaidīšanu. Bērni izbaudīja Neonijas radīto atmosfēru, kurā bija dzirdamas ūdens čalošana, gan putnu dziesmas. Paldies par sarūpēto pārsteigumu bērniem un audzinātājām.

Uz tikšanos!!!

75388168_2596249577101821_7928033733154701312_o

Talāk
28jūn

Vieta virsraksta tekstam

Ievietoja Admin

Ar 2016.gada 1.jūniju „Centrs Valdardze” uzsāka realizēt projektu „Profesionālās darbības pilnveidošana „Centrā Valdardze””. Projekta ietvaros tiks veikts sociālā pakalpojuma kvalitātes novērtējums, centra lietvedības un arhivēšanas pilnveidošana. Tiks paaugstinātas darbinieku zināšanas, kompetence, apgūta jauna prakse darbā ar vardarbībā cietušām personām. Tiks uzlabota un papildināta interneta vietne www.valdardze.lv. Projekta tiešā mērķa grupa ir nodibinājuma „Centrs Valdardze” centra speciālisti.

Talāk
14mai

Virsraksts viens

Ievietoja Admin

Valmierā norisinās Ģimenes dienas pasākumi. Nodibinājuma "Centrs Valdardze" sociālās darbinieces Indra Priede un Diāna Irbena aicina uz diskusiju "Kā atpazīt un novērst vardarbību?" Rīgas ielā 42, Valmieras Jaunatnes centrā "Vinda".

Talāk

saziņa