Centram Valdardze šodien dzimšanas diena!

15 gadi ir ilgs laiks nevalstiskai organizācija, bezgala darbīgs, pilns profesionālu izaicinājumu…

Paldies Latvijas Bērnu fondam, īpaši Andrim Bērziņam un Vairai Vucānei par centra ideju, par mājas renovāciju, labiekārtošanu un nesavtīgo atbalstu profesionālajā darbībā.

Paldies Valmieras pilsētas domei, jo īpaši Jānim Baikam, Evijai Voitkānei, Kaijai Muceniecei, Ritai Jemšikai, par uzticēto mācītājmuižu, par uzklausīšanu, risinājumu meklēšanu un atbalstu.  Valmieras deputātiem par pozitīviem lēmumiem, tādēļ vien, ka esam piederīgi Valmieras nevalstisko organizāciju saimei.

Paldies par metodisko atbalstu nodibinājumam „Centram Dardedze”, jo īpaši Lailai Balodei, par profesionālo skatījumu, neitrālo viedokli, par mūsu stiprināšanu.

Paldies manai Valdardzes komandai.  Abām Inesēm par 15 gadu nesavtīgo darbu. Indrai un Sandrai par 14 gadus profesionālo darbību. Ievai, Artai, Ingai, Ilzei, Evitai, Inai, Sanitai, Santai, Elitai, Diānai Līgai, Jolantai, Sandrai, Edītei – Jūs esat lieliskas! Normundam, par rūpi, nepamešanu novārtā, gana sarežģītās situācijās. Es vienmēr redzot jūs darbībā esmu lepojusies ar Jums! Vienmēr ir bijis interesanti strādāt, tik dažādu profesionāļu skatījumu, profesionālo viedokļu, vienotā komandā. Paldies, darbinieku ģimenes locekļiem, par līdz jušanu, jo arī Jūs esat daļa no mums.

Paldies krustmātei Agitai Dreiblatei par mūsu vārda došanu –

Valmiera + Dardedze= Valdardze.

Paldies kolēģēm – Aelitai, Rutai, Ilzei, Aijai, Baibai ar savām komandām, par pleca sajūtu, kovīzijām, supervīzijām un vienkārši par sapratni un padomiem.

Paldies katram, kas kaut dienu ir nostrādājis Valdardzē, atstājot savu spiedogu centra attīstībā. Pateicoties jums visiem, Valdardze ir tādā, kāda viņa ir šobrīd.

Paldies sadarbības partneriem, lai mūsu saimniecība, būtu skaista un pieskatīta.

Paldies Valmieras iedzīvotājiem par vēlmi iekļauties labdarības kustībā, ziedojot mantas mūsu mazajiem un lielajiem iemītniekiem.

Paldies, paldies, paldies…

Uz sadarbību! Nodibinājums „Centrs Valdardze” valdes priekšsēdētāja Eva Sāre- Aizsilniece  unnamed (4)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

saziņa