PAŠVALDĪBU APMAKSĀTS SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS

Pašvaldības atmaksāta uzturēšanās Krīzes situācijās:

  • Īslaicīga, psiholoģiska un cita veida palīdzība krīzē nonākušam bērnam, kā arī pavadošai personai.

Individuālas speciālistu konsultācijas vardarbības gadījumos:

  • Psihologa konsultācijas;
  • Sociālā darbinieka konsultācijas.
Pakalpojumu lūdzam pieteikt savlaicīgi, iepriekš sazinoties ar sociālajiem darbiniekiem darba dienās no 9.00 līdz 17.00. Nepieciešamo dokumentāciju, lūdzu, iepriekš saskaņot ar centra sociālajiem darbiniekiem.

saziņa