Valsts atmaksātā programma

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušiem BĒRNIEM:

Valsts atmaksātās programma 30 dienām:

  • 30 dienas sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
  • 30 dienas sociālā rehabilitācija institūcijā  bērnu pavadošām personām.

Valsts atmaksātās programma 60 dienām:

  • 60 dienas sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām ja par noziedzīgo nodarījumu ir uzsākts kriminālprocess;
  • 60 sociālā rehabilitācija institūcijā  bērnu pavadošām personām.

 

Par personas ievietošanu institūcijā nepieciešams iepriekš sazināties ar sociālo darbinieci pa tel.nr. 28334442 vai 64220686, lai noskaidrotu par klienta uzņemšanas iespējām.

Nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu:

Veidlapa Nr.027/u – izraksts par veselības stāvokli, papildus norādot par

  • pedikulozes pārbaudi,
  • hroniskām saslimšanām,
  • speciālo medikamentu lietošanu,
  • alerģijām,
  • vai pēdējo 14 (četrpadsmit) dienu laikā ir bijis kontakts ar infekciju slimībām,
  • klienta ģimenes ārsta kontaktinformācija.

Bērns institūcijā NETIKS UZŅEMTS bez minētās dokumentācijas!!

 

UZMANĪBU !!!

 

SKOLAS VECUMA BĒRNIEM PRIEKŠ MĀCĪBĀM JĀŅEM LĪDZI PLANŠETDATORS VAI PORTATĪVAIS DATORS AR INTERNETA PIESLĒGUMU, KĀ ARĪ CITAS MĀCĪŠANĀS PROCESAM NEPIECIEŠAMĀS LIETAS. 

 

bērna pavadošai personai arī nepieciešama nosūtījuma veidlapa!!!

saziņa