VALSTS APMAKSĀTA PROGRAMMA

REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS VARDARBĪBĀ CIETUŠĀM PILNGADĪGĀM PERSONĀM

Par personas ievietošanu institūcijā nepieciešams iepriekš sazināties ar sociālo darbinieci pa tel.nr. 28334442 vai 64220686, lai noskaidrotu par klienta uzņemšanas iespējām.

Nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu:

1) Sociālā dienesta lēmums;

2) Speciālista atzinums;

3) Līgums. 

 

saziņa